JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Administratieve taken

Hoofdcategorie: ROOT Categorie: Basismenu Geschreven door Super User

De polder wordt betrokken in een aantal administratieve taken.

Het beheer van het waterlopenstelsel.

De polder staat in voor het onderhoud van alle waterlopen en publieke grachten binnen de polderomschrijving van de polder. Voor alle waterlopen is er een erfdienstbaarheidszone van  5 m ingesteld. Zie daaromtrent de wet op de onbevaarbare waterlopen,  of bekijk de brochure Wonen langs een waterloop van de provincie Oost-Vlaanderen. U kunt de brochure over het beheer van de waterlopen online inlezen of downloaden. Voor de wetgeving verwijs ik graag naar de site van de VVPW, vereniging van Polders en Wateringen waar alle verwijzingen naar de wetgeving te vinden zijn. 
Voor alle ingrepen binnen de bedding van de waterloop en ook binnen de 5-m zone langs een waterloop is een machtiging van het polderbestuur vereist. 
Alle aanvragen voor het aanleggen van duikers, werken aan de oevers, plaatsen van afsluitingen moeten aangevraagd worden. De polder legt de voorwaarden op. 
 

Advisering in de watertoets en omgevingsvergunning. 

De polder wordt om advies gevraagd inzake omgevingsvergunningsaanvragen voor belangrijke werken, zoals verkavelingen, en dat zeker voor werken in de omgeving van waterlopen. Eventueel kunnen werken aan waterlopen en werken binnen de 5 m-zone in de omgevingsvergunningsaanvraag opgenomen worden. Het polderbestuur kan bijkomende eisen opleggen inzake de bufferings- en infiltratievoorwaarden. Indien werken aan waterlopen of binnen de 5-m zone opgenomen zijn de vergunningsaanvraag dient geen afzonderlijke machtiging aangevraagd worden.  De maatregelen in verband met de 5-m zone zijn opgelegd in het kader van de onderhoudbaarheid van de waterlopen. Machtigingen in dat kader worden ook precair genoemd en zijn dus wederopzegbaar. De polder is verantwoordelijk voor de waterafvoer en moet de waterlopen dan ook kunnen bereiken voor onderhoud en herstelling.  
Terug