Welkom op de site van de slependammepolders.

 

De Slependammepolder is een openbaar bestuur dat instaat voor de waterhuishouding binnen de omschrijving van het werkingsgebied.

Onder die waterhuishouding wordt verstaan, het gecontroleerde afvoeren en opslaan van het oppervlaktewater, met de bedoeling overstromingen en droogte te voorkomen.

Hiervoor wat gebruik gemaakt van een groot aantal openbare waterlopen , openbare waterlopen, publieke grachten, bijkomende infrastructuur.

Het polderbestuur bestaat uit dijkgraaf, een adjunct dijkgraaf en een aantal bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is vastgesteld volgens de wetgeving en de beschrijving en het interne reglement.

De bestuursleden worden verkozen onder de belanghebbende eigenaars binnen de polder.

Het bestuur wordt bijgestaan door een ontvanger griffier.

Alle ingelanden, eigenaars van grond,  van de polder betalen jaarlijks een polderbelasting, die vast gelegd wordt In de algemene vergadering.

Uit deze belasting wordt de instandhouding van het bestuur betaald, het personeel, diverse kosten en in hoofdzaak het onderhoud van de publieke grachten, het afbetalen van leningen, verzekeringen en dergelijke meer.

Het bedrag van de polderbelastingen beloopt ongeveer een derde van het totale bestedingsbedrag van de polder.

Voor het overige gedeelte worden de kosten terugbetaald door de gemeenten en door de provincie voor wat de jaarlijkse onderhoudskosten betreft. voor bijzondere werken wordt  beroep gedaan op subsidiëring door de provincie en door de VMM.

Wij proberen op andere pagina s binnen deze website één en de ander duidelijk te maken

Wij verwijzen daarbij ook naar verschillende andere websites, zoals deze van de VVPW  en de provincie.

Voor eventuele onduidelijkheden kunt u steeds terecht bij de contactpersonen van de polder.