JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

GDPR - Wat weten wij over u?

Hoofdcategorie: ROOT Geschreven door Super User

Over welke gegevens beschikken wij?

Wij krijgen jaarlijks via het kadaster twee lijsten met gegevens over de personen die een grondeigendom of een zakelijk recht op grond hebben binnen de omschrijving van de polder.

Een lijst bevat alle eigenaars en alle deelgenoten, met het rijksregisternummer, met de adresgegevens, met een eigendomssituatienummer en een verdeelsleutel.

De tweede lijst bestaat uit alle kadastergegevens van percelen binnen de polder, strikt beperkt tot wat wij nodig hebben om de belasting te kunnen innen en om de lijst met de stemgerechtigden te kunnen opmaken. Bij elk perceel hoort een eigendomssituatienummer via welk we de link kunnen leggen naar de persoonstabel.

Via de betalingenopvolging van de polderbelastingen krijgen wij meestal ook het bankrekeningnummer via welk de betalingen werden uitgevoerd. Dit wordt uitsluitend gebruikt om eventuele terugbetalingen te kunnen uitvoeren. 

Wettelijke basis:

Wij hebben het recht die gegevens te verzamelen uit hoofde van de wet op de polders van 3 juni 1957 waarin aan de polders het recht wordt gegeven tot het innen van de belastingen.

ijgen wij meestal ook het bankrekeningnummer via welk de betalingen werden uitgevoerd

Wat doen wij met die gegevens:

Met die gegevens wordt jaarlijks de legger van de polder opgemaakt op basis van welke de lijst met de stemgerechtigden wordt opgemaakt en op basis van welke het belastingencohier wordt samengesteld.
Dit cohier wordt op papier aan de deputatie voorgelegd voor uitvoerbaarverklaring van de rol. Het cohier wordt aan de griffier terugbezorgd. Uit het cohier worden de aanslagbiljetten opgemaakt en verstuurd. De aanslagbiljetten met daarop een deel van uw gegevens, worden als een PDF- document aan een copycenter bezorgd voor het printen van de brieven.

Intern worden de namen van de eigenaars gelinkt in een GIS-systeem aan de ligging van de percelen, om de namen van ede eigenaars te kunnen achterhalen. Die gegevens worden niet verspreid. 

De gegevens worden geëncrypteerd opgeslagen en kunnen alleen door de ontvanger-griffier gelezen worden.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Vermits de ontvanger-griffier de enige werknemer is van de polder en de enige persoon is die toegang heeft tot de gegevens wordt het gebruik van cloudservices beperkt. Wij doen het mogelijke om mogelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

 

GDPR:

De DPO-functie voor de polder wordt waargenomen door een functionaris, die via de VVPW gezamelijk voor een aantal polders werd aangesteld.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke bevoegdheden.

U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de bewerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken , kunt u contact opnemen met de ontvanger-griffier, Romain De Zutter, eventueel via het mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of met de functionaris voor gegevensbescherming , via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De gegevens die wij bezitten zijn in principe niet anders dan deze aangegeven op het aanslagbiljet, gegevens afkomstig van het kadaster.

In beperkte gevallen waar de gegevens niet lijken te kloppen worden de gegevens bijgesteld gelijk aan de noteringen bij het Rijksregister.