JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Wat doet de polder ?

Hoofdcategorie: ROOT Categorie: Basismenu Geschreven door Super User

 

Het polderbestuur staat in voor de afvoer van het overtollige oppervlaktewater. 

Gewone onderhoudswerken:
Praktisch is dat het voorkomen voor overstromingen, het waterpeil beheersen en ook steeds meer het voorkomen van verdroging. 
Het bestuur wordt ondersteund door de wet op de polders, de wet op de onbevaarbare waterlopen, het verzamelbesluit van 2019, het decreet integraal waterbeheer, natuurwetgeving, de code voor goede praktijk voor uitvoering van werken aan waterlopen, GDPR en allerlei richtlijnen. 
Het waterlopennet bestaat uit een hoeveelheid waterlopen van tweede categorie, van derde categorie en een belangrijke hoeveelheid publieke grachten. 
Al die waterlopen kunt u terug vinden op de kaart van de polder. 

Ieder jaar worden de gewone onderhoudswerken aan waterlopen uitgevoerd:
Aan waterlopen van tweede categorie wordt voor ongeveer 30.000 € aan werken uitgevoerd. 
Die kosten worden door de provincie terugbetaald. 
Aan waterlopen van derde categorie worden voor ongeveer 70.000 € aan werken uitgevoerd.
De drie gemeenten waarover de polder zich uitstrekt betalen die kosten terug. 
De onderhoudswerken aan publieke grachten, ook polderwaterlopen genoemd belopen een kost van ongeveer 80.000 € door de polder zelf te dragen. 
Dit geld komt direkt uit de polderbelasting. 

Daarnaast kan de polder ook verbeteringswerken uitvoeren. 
Recent was dat de omlegging van waterloop 8350 in St-Laureins. 
Die werken kostten in de orde van 700.000 €. Ongeveer 75 % werd gesubsidieerd door de VMM, ongeveer 12 % werd gedragen door de provincie Oost-Vlaanderen en de rest werd gedragen door de polder zelf.
Hiervoor werd ook een lening aangegaan voor de spreiding van de kosten, ook om de polderbelastingen stabiel te houden. 

Voor de nabije toekomst zijn werken voorzien voor het verbeteren van de gecontroleerde afvoer, ter voorkoming van overstromingen, ter verhoging van de buffering en de infiltratie, dit voor het voorkomen van verdroging en het verhogen van het grondwaterpeil. 
Voor die werken wordt een bedrag van 500.000 € geraamd. 

Terug